Adresse: Edgar Hatlem
6958 Sørbøvåg
Telefon: 90103762
Email: post@smilden.no

Laks og aure

Gravlaks.

Vi har fire slag gravlaks: Gravlaks med dill, estragon, einebær eller kvitløk .

Her vert det berre nytta fisk som minimum har vore frosen i to døger før graving.

Å grave fisk vil sei at i tillegg til krydder vert fisken salta med ei salt / sukkerblanding, og deretter ligg han til modning på kjølerom i tre døger. Fisken vert deretter frosen for å forseinke vidare modning (Overmodning).

Laksefilet.

Fersk laks vert filetert og alle bein vert fjerna. Deretter vert filetane vakumpakka og frosne.

Kaldrøykt laks.

Etter at laksesidene har lege lenge nok i salt, vert dei lagde på rister i røykeomnen. Det vert tent på bøkeflisa, som brenn i eit og eit halvt døgn. Lite røyk, men lang tid i røykeomnen. Denne omnen byggjer på same prinsippet som vart nytta i gamle dagar når fisken vart røykt i eldhus, difor: Eldhusrøykt laks.

Varmrøykt laks.

Her vert ferske laksesider krydra med provencekrydder. Deretter vert sidene lagde inn i ein røykeomn der temperaturen kan styrast etter ynskje. Dette produktet vert såleis kokt samtidig som det vert røykt. Hugs: salt fisken før du et han.